1

ԱՏԵՍՏԱՏ

3

Մենք առաջադեմ ընկերության մրցանակը ստացել ենք 2013 թ

2

2015-ին մենք իրավունք ունեինք արժանանալ ընկերության ամբողջականության մրցանակին

4

Մենք իրավունք ունեինք շահել բարեխիղճ բիզնես ընկերության 2016 թ

1

Մենք իրավունք ունեինք շահել Շենքսյան ձեռներեցների ասոցիացիա: